Zbraň

9. září 2012 v 11:59 | Milllhause |  Povídky
1.
Na kuchyňském stole se to hemžilo cigaretami, nedojezenou polévkou a konečně pistolí. Pán domu byl otočený zády ke stolu a snažil se upéct kuře v troubě. Poslouchal hovor své nastávající a její sestry, šestnáctiletého kuřete, které vypečené už rozhodně bylo.
Pánu domu bylo dvaadvacet a už pět let se neviděl s rodinou. Žili totiž na druhé straně světa. Nebyl to však klasický případ, kdy dítě opustí domov. Tady opustila domov rodina a dítě zůstalo, protože se zamilovalo a nechtělo opustit štěstí, ke kterému by se už nemuselo více dostat.Takhle to zdůvodnil, ale pravý důvod to nebyl.
Rodina odjela do USA, protože otec dostal Zelenou kartu. Ani tohle štěstí by se opakovat nemuselo, řekli si a navzájem se synem se shodli na odloučení. Byli odkázáni na dopisy a přiložené fotografie v nich.
Pán domu se jmenoval David a je třeba říci, že Davidova rodina nikdy nesouhlasila s technickým pokrokem, který lidi zotročuje a nutí je jít předem určenou cestou. Davidovi se zvedal žaludek, jen si na ty bláboly vzpomněl. Neodjel s nimi, aby přišel o sektářské proslovy, které byly od dětství v jeho rodině na denním pořádku.
Žili na farmě kdesi v Connecticutu. S rodiči odjel i Davidův mladší bratr, protože se narodil v době, kdy jeho rodiče plně bojovali za nezávislost a jejich postojem byl tak krmen dříve, než naposledy ochutnal mateřské mléko. Bylo mu patnáct a po Connecticutu touhle dobou roznášel letáky podporující svobodný život mimo systém.
David naopak v kuchyni v Ostravě prosil v duchu kuře, aby samo sebe upeklo, a on tak nebyl za neschopného vola, který ani schopen dodat večeři na stůl. Jeho nastávající Markétě bylo devatenáct a prohlížela si sestřinu pistoli.
"Je lepší ji mít v kabelce, víš co," pronesla mladší sestra, která také seděla u stolu. Nebylo to tolik dávno, kdy začala žít spolu s nimi. Její přízvisko na sociálních sítích bylo Strastiplná Lazebnice, aniž věděla, co to znamená. Byla nahlouplá, ale jen proto, že sama chtěla; tohle rozhodnutí učinila nevědomky.
David se otočil ke stolu. Do této chvíle si myslel, že pistole je zapalovač; před hodinou si s ní chtěl dokonce zapálit. Chvíli sledoval Markétu, jak si s pistolí hraje. Natáhla ji a namířila ji na Davida. Přivřela při tom oko a David začal cítit bublající nitroglycerin v žaludku.
"Na co ti je pistole?" zeptal se Lazebnice.
"Na tebe ne," zasmála se Markéta. Zbraň složila na stůl, a Lazebnice se usmála. Pistoli vzala do rukou a vytáhla zásobník. Naznačila tím tak, že ví, co s ní dělat. Zásobník zastrčila zpět a vychutnala si, jak zaskočil do pistole. Markéta hovor jen sledovala, ale stála naprosto na straně sestry. David podle ní žil ve snovém světě. Někdo tě přepadne, musí za to zaplatit. Je jedno, jestli se napil a ráno toho bude litovat.
"Víš kolik magorů běhá po tomhle městě?" zeptala se Lazebnice Davida, aniž se na něj podívala. Sledovala pořád tu pistoli.
"Kolik?" zeptal se na oplátku a otočil se zpátky k troubě. Lazebnice znechuceně trhla hlavou a Markéta se do rozhovoru zapojila.
Když bylo Markétě patnáct, tak ji přepadli. Šla domů ztichlou čtvrtí, daleko od tramvají, daleko od hlavní cesty. Vyskočil na ni úchyl z křoví a ona poprvé pochopila, že město nikdy nespí. Tuhle větu od té noci nesnášela. Město pouze vyčkává, jako gepard v křoví, přikrčený a nadopovaný adrenalinem vteřinu před tím, než skočí lani po krku.
Všichni tuhle historku znali, a Markéta ji byla připravena znovu vytáhnout, pokud by to bylo třeba. David prostě musel pochopit, že v tomhle městě je pistole v rukou ženy zapotřebí.
David, i když ji miloval, tak ji za dospělou nepovažoval. Upřímně tak někdy nepovažoval ani sám sebe. Sledoval jak mluví a čekal, kdy vytáhne to přepadení.
"...co bude dělat, až ji někdo zaskočí v průchodu?" pokračovala Markéta.
"No co bude dělat? Zastřelí ho?"
"Střelím ho do nohy," vydechla Lazebnice kouř. V té chvíli si tím byla jistá.
"Nůž nebo slzák ti nepomůže. Na to už každý sere," vysvětlovala Markéta. "Ale pistole má psychogický efekt. Jak uvidí úchyl pistoli, zdrhne tak rychle, že mu nebudou stačit nohy," dovysvětlila.
David je sledoval, věděl, že má pravdu on, ale nebyl schopný si ji obhájit. Psychologický efekt. Opět se mu vynořila v paměti věta Nemám k dispozici dostatek informací, abych s nimi mohl obhájit své argumenty. Ani si už nevzpomínal, kde to slyšel.
Přišel ke stolu jakoby pro útěrku a do stolu zničehonic před Lazebnicí praštil. Zařval ji do ucha.
"Ukaž kozy, svině!"
Lazebnice vyhodila cigaretu do vzduchu a vřískla. Postavila se a podívala se na Davida tak zle, že ho to v první chvíli až zaskočilo. Dívala se tak na něj i Markéta, ale jí si nevšímal.
"Debile!" odvětila mu Lazebnice. Davida však zaléval příjemný pocit zadostiučení.
"Střelíš ho do nohy, jo?" zeptal se. "Ty se akorát tak posereš a střelíš jednoho ožralu do hlavy," řekl. Lazebnice na to neodpověděla nic, neměla slova. Vzmohla se jen na odchod z kuchyně.
"Ty vždycky musíš mít pravdu, co?" pronesla Markéta.
"Jestli ji fakt někdo poklepe v noci na rameno, tak ho ta kovbojka zastřelí," odvětil.
"A nebo si pistoli nevezme, a on zabije ji," odpověděla. Přemýšlela o své historce, kdy tehdy žádnou zbraň neměla. Prostě začala křičet Hoří! a rozběhla se k největšímu sprintu svého života.
Strastiplná Lazebnice seděla v obýváku, Markéta právě odepřela Davidovi večerní veselí a David rozčilený z obou nezodpovědných sester spálil kuře. Nechtěl k tomu už nic víc říkat. Neumíš ani upéct kuře, a chceš mi radit, co mám dělat s bouchačkou. Tohle by jej trefilo jako bumerang.
Jenomže jeden argument přece měl. Když mu bylo pět, pořídili si jeho rodiče revolver. Jednou večer jej nechali volně položený v ložnici, zatímco seděli na zahradě. David si šel do ložnice jen hrát, ale pak spatřil, jak ten krásný kus kovu tiše odpočívá na nočním stolku. Přelezl postel na druhou stranu a přemýšlel, jestli se jej má dotknout. Věděl, co to umí. Znal v té době pojem slova válka a co se stane s člověkem potom, co umře. Totiž nic.
Vzal revolver do rukou a překvapilo ho, jak těžký je. Musel jej držet oběma rukama, aby mu nespadnul na postel. Namířil na stěnu a promýšlel následky toho, kdyby do zdi vystřelil. Kolik problémů by měli rodiče, a kolik on? A co by s ním výstřel udělal?
Po chvíli zbraň položil zpátky na noční stolek a snažil se zamaskovat svoje stopy. Vzpomněl si na to pak až ve čtrnácti a od té doby byl po každé další vybavší se vzpomínce šťastný, že spoušť tehdy nezmáčknul.
Nikomu to ani nikdy neřekl, ale přemítal, jestli ta chvíle právě nenastala. Otočil se k Markétě, ale ta už tam nebyla. Stál v kuchyni sám se spáleným kuřetem.

2.
Markéta si vyšla ven s kolegy z práce. Lazebnice ležela v obýváku a David se k Lazebnici tisknul zezadu. Už jej dvakrát vyšťavila do poslední kapky, ale stejně ještě neměl dost. Naštěstí ani ona. Byli sami necelé tři hodiny a pokud se Markéta bude dobře bavit, ještě jim nějakých pár hodin zbývalo.
Markéta se však dobře nebavila. Vlastně šlo o nejhorší večer od chvíle, kdy do téhle firmy nastoupila. Jakoby ji pozvánku poslali z recepce omylem, nebo doufali, že nepřjde. Nikdo s ní nepromluvil celou dobu, co v tom baru seděla. Jednou dokonce zahlédla kolegy u jednoho ze stolů, jak se k ní otočili a začali se smát. Kreténi, prolétlo ji hlavou rychleji, než by to svedla kulka.
Bar opustila, aniž o tom dala komukoli vědět. Cestou domů si plánovala, jak se bude od pondělí soustředit jen na práci, a s někým promluví, jen když se jí vysloveně na něco zeptá. Doufala, že pokrytci jsou oni. Sledovala vlastní talíř a hledala něco, co by jí mohli mít za zlé. Krom toho, že tam byla nová, ji nic nenapadlo.
Vzala si taxíka a podívala se na hodinky. Bylo skoro jedenáct. Došlo ji, že tam seděla bez zájmu skoro tři hodiny.
David vyklepával Lazebnici a koutkem oka si všimnul hodin na stěně blížící se dalšímu dni. V zapnuté televizi Bruce Willis zastřelil v jakémsi mrakodrapu už pátého teroristu, a hned na to šestého. Ten jim dává, prolétlo mu hlavou a vrátil se k Lazebnici, která se od něj na dvě nekonečné vteřiny odsunula a poté na něj skočla. David si spokojeně vydechnul a ani neslyšel výtah, který prohučel skrze celý dům.
Do výtahu v přízemí vstupovala Markéta, za jejímiž zády odjížděl taxík, a očekávala, že doma už se spí. Znamenalo by to, že zůstane bez pozornosti až do rána. Zatímco vyjížděla výtahem do pátého patra, zvažovala, jestli Davida probudit a svěřit se. Výtah ale hned zastavil a Markéta vyšla na ztemnělou chodbu. Rukou po zdi vyhledala vypínač a rozsvítila.
Lazebnici v té chvíli něco zarazilo. Ztuhla a na temeni ucítila chmýří, které změnilo pozici a postavilo se do linie. "Neslyšel si něco?" zeptala se šeptem Davida.
"Jen výtah, myslím," odpověděl. Hleděli na sebe. Kabelka Strastiplné Lazebnice visel v předsíni u vchodových dveří, sama Lazebnice políbila milence odpočívajícího mezi stehny a Markéta vsunula klíč do zámku.
Vešla dovnitř a hned zaslechla šum z obýváku, který byl schovaný za posuvnými dveřmi. Došla ke dveřím, shrnula je a na pohovce spatřila dvě nahá těla, která vyskočila jakoby jim najednou začalo hořet pod zadky. V tu chvíli se Markétě zatemnilo před očima.
David na sebe okamžitě navléknul tričko; na trenýrky přitom zapomněl. Vůbec na to nepomyslel. Stál vedle gauče se zplihlým nástrojem a hleděl beze slov na Markétu. Lazebnice si schovala obličej do dlaní a čekala, co se stane dál. Nehodlala se projevit jako první. Konec světa, zvučelo ji v hlavě.
Markéta chtěla vřískat a rozbít jim hlavy a brečet, ale jen se otočila na podpatku a beze slov se vrátila zpět ke dveřím. Chtěla se vrátit do baru a vypít se do němoty. Už chtěla zatáhnout za kliku, když si všimla pootevřené sestřiny kabelky visící na věšáku. Viděla rukojeť a před očima ji vytanul obličej chlapa v televizi, který právě zastřelil na střeše dva lidi. Rozhodla se pro vyzkoušení psychologie.
Vzala pistoli do ruky a vrátila se do obýváku. Sestru viděla sedět na kraji postele a jeho stát jak solný sloup. Alespoň si na sebe vzal kalhoty, ulevilo se ji.
Nenáviděla celý tenhle večer. Zvedla ruku s pistolí a namířila ji na ně.

3.
Lazebnice jen sledovala podlahu. Věděla, že se Markéta vrátila zpátky do obýváku, ale nechtěla se na ni dívat, aby velká sestra neviděla tu malou se stydět. David stál vedle sedící Lazebnice a zapínal si knoflíky u kalhot. Najednou s sebou trhnul a Lazebnice se na něj podívala. Viděla jak civí na Markétu, jako by ji viděl poprvé v životě. Pomyslela si, proč se nechová jako chlap a nesnaží se situaci zvládnout.
Pocítila, že to bude z těch dvou provinilců ona, kdo k Markétě promluví. Postavila se a podívala se do hlavně své pistole, která se vznášela ve ztemnělém pokoji.
"Jak jste mi to mohli udělat?" ozvalo se zpoza ruky třímající rukojeť.
"Není pro to omluvy," řekl David. Markéta se začala bát o stav ukazováku na kohoutku, který se jí začal třepat. Přísahala by, že si z ní teď dělal srandu.
"Nemysleli jsme na tebe, Markét. Něco takového sis nezasloužila," soukal David ze sebe. Bylo mu jí líto. Lazebnice, která stála vedle Davida, se nenáviděla. Chtěla, aby Markéta pochopila, že samu sebe nenávidí. Malá sestra udělala krok k velké sestře. Ta na ni přeměrovala pistoli. Markéta ale pořádně nevěděla, co dělá. Že jí ublížili, by pochopili i bez pistole.
David viděl, jak se Lazebnice posouvá směrem k Markétě a jak se nebojí; hned na to udělal dva kroky sledujíce Lazebnici. Markéta ho měla najednou plné zuby. Najednou o něm věděla všechno. Nakumulovala se v ní všechna strast dnešního večera a chtěla ji vypálit do stropu. Začala plakat a rozechvělo se jí celé tělo. Plavala si v hlavě a už tady doopravdy nestála, už byla na jiném místě, kde nebyla nikdy předtím. Kvetla tam louka, po které nikdy nikdo nechodil a slyšela zurčení potoka.
Sedla si na trávu a při sedání si všimla, že má oblečené květinové šaty, které celý život odmítala nosit. Teď se v nich ale cítila dobře. Myslela na sebe a na to, co chce. Myslela na Davida a na to, jestli chce ještě jeho. Odpověď ale znala, ještě než si otázku položila. Byl to člověk vržený do světa z rodiny, která nikdy neměla žádnou odpovědnost. Nikdy pořádně nepracovali, nic nebudovali - jen mleli pantem. I když s nimi neodjel, byl jako oni, protože tohle člověk ze sebe nesetře. Je to jako jizva na zadku, o které ví jen milenka a matka.
A co ta malá sestra, kterou vzala k sobě? Té bylo jedno úplně všechno. Věděla, že když skočí na jejího kluka, že tím Markétu raní, ale bylo jí to prostě putna. Chtělo ji zavřít do komory a nechat ji tam ječet do doby, než by ji došlo, že není na světě jediná, kdo něco chce.
Začalo foukat, vítr z pláně se přihnal a vlezl Markétě pod sukni. Začala ji být zima po celém těle, které pokryla husí kůže. Sama na celém světě. Mraky se začernily a padla v nich taková rána, že Markéta z hrůzou nadskočila. Stála v černém, zatemněném pokoji a slyšela střelbu a křík z televize.
Slyšela křik čím dál pronikavěji. Cítila dech na obličeji a kapky slin dopadající na krk. Hlas Lazebnice se začal zadrhávat, už ten šok nezvládal vykřičet do světa. Lazebnice si sáhla na ránu v podbřišku a svalila se na zem. Krev byla všude v pokoji a na celém světě. Markétě vypadla zbraň z ruky.
"Ty blbá krávo!" zařval David na Markétu a kleknul si k Lazebnici. Šáhnul ze stolu pro telefon a vytočil nemocnici. Markéta netušila co se stalo. Ona přece není ten, po kom by se mělo dneska ječet, ale přesto se neměla k obraně. Jakýsi instinkt věděl, co právě udělala a nenabídnul ji žádnou nápovědu pro to, aby začala mluvit.
"Zastřelila si ji," zaslechla kdesi pod nohama. Zastřelila. Podívala se na klečícího Davida a Lazebnici, která v šoku omdlela. Markéta viděla jak David mluví do telefonu, vysvětluje adresu a dívá se přitom Markétě do očí. Nespustil z ní pohled. Postřelená.
"Postřelená. Pod břichem," vyvětloval. Ani slovo o Markétě a o tom, že postřelenou před chvíli šukal. Ani slovo o tom, že to byla nehoda. Věřil ale David tomu? Že to byla nehoda? Že Markéta nikoho zastřelit nechtěla? Uvěřil by vůbec někdo, že se Markéta prostě a jednodušše nasrala a chtěla vidět pokoru v očích těch, kteří ji rozbili srdce?
Oči ji klesly k zemi a k pistoli ležící vedle dveří. Sehnula se a vzala ji do ruky. David měl stále telefon u ucha a poslouchal operátorku. Tisknul Lazebnici ránu a sledoval Markétu.
"Já to ale nechtěla udělat!" kříkla na něho zničehonic Markéta. Bylo mu to jedno. Proč si s tou zbraní hrála? Chtěla si něco dokázat?
"To je asi jedno. Udělala si to," zašeptal ji, a zakryl při tom mikrofon telefonu. Už k sobě navzájem nic necítili. Sledovala ho a zbraní mířila do země. Nechtěla se zase ocitnout v bouřce sedíce na louce. Nechtěla, aby se jí zase stalo, že se během chvilky všechno sesype jako domek z karet.
Nekontrolovala se a cítila, jak opět neví, co udělat. Cítila se ukřivděná, ale pak se podívala na krvácející ránu své sestry a ušními bubínky jí projely sirény sanitky. Měla jen minutu, věděla. Zvedla zbraň a strčila si ji do úst.
David jen vykulil oči. "Postřelila si ji nehodou, a není mrtvá. Jen omdlela," promluvil k ní klidně. Sledovala jej a ukazovákem, opilá a podvedená, šimrala kohoutek.
"Vždyť je to blbost, Markétko," pokračoval a postavil se. "Za týden si všichni sedneme a v klidu to probereme. Bez křiku," dodal, ale to poslední slovo Markéta neslyšela. Jen zvonek. David okamžitě vyběhnul ke dveřím.
"Už jsou tady!" křiknul z části do telefonu a z části k Markétě. Potřeboval to říct i sobě. Markéta si pistoli vytáhla z pusy a kopla ji pod gauč, zatímco David otevíral dveře saniťákům.

4.
Lazebnice nezemřela, ale nic si nepamatovala. Nepamatovala si nic od doby, kdy se s novou pistolí prohlížela v zrcadle. V jejím světě nikdy nic s Davidem neměla a nikdy ani nezapřemýšlela, že by podvedla svou sestru.
Nechali ji přitom, a namluvili ji, že byla postřelená nehodou, když se všichni opili a se zbraní si hráli. Markéta na to přistoupila až po hodinách přemlouvání, kdy ji David vysvětloval, že tak to bude nejlepší. Že by se s pravdou akorát vrátili na začátek. Byl to jeden z posledních hovorů v životě, který spolu vedli. V té chvíli měl David koupenou letenku, která jej dovedla až na jednu farmu, odkud se už nehnul. Odjel daleko a na místo, kde mu nic nepřipomnělo ani jednu ze sester.
A Markéta se smířila s tím, že udělala chybu a taky s tím, že svět není černobílý. Že žije ve světě, kde jsou chyby a prohřešky povoleny.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama